Sondar

Prírodný kolobeh látok v školách – Zapoj sa!

Projekt pre slovenské, mad'arské a dolnorakúske školy

Pestovaním zeleniny a byliniek si môžeme sami vypestovať vysoko kvalitné potraviny. Veľmi jednoduché je to s použitím záhonovej debny. Keď sa organické zvyšky spracujú v kompostovacej debni a z nich získané biologické hnojivá sa znovu použijú v záhonovej debni, vznikne perfektný systém kolobehu látok, takzvaný prírodný kolobeh.

Dokonca aj v mestách sa medzičasom celosvetovo rozšírili spoločné  záhrady. Spoločné záhradníčenie posilňuje porozumenie pre  poľnohospodársku výrobu, poskytuje spomalenie životného tempa, umožňuje zážitok z vlastnoručne dopestovanej úrody a zo stretnutia s doposiaľ anonymnými susedmi. Navyše sa tým venujeme ochrane životného prostredia, pôdy a klímy.

Použitím humusu vyprodukovaného dážďovkami nepotrebujeme viac žiadne umelé hnojivá a ochranné prostriedky pre rastliny.

Cieľom projektu je poskytnúť žiakom prostredníctvom interaktívneho vzdelávacieho konceptu príležitosť k  výrobe vlastných vysoko kvalitných potravín na princípe trvalej udržateľnosti.

Prostredníctvom pestovania napr. zeleniny a výrobou vlastného dážďovkového kompostu spoznávajú žiaci prirodzený kolobeh látok ako aj pôdu ako zdroj surovín a médium zabezpečujúce viac ako 90% našich potravín.

Prostredníctvom výroby záhonových a kompostovacích dební v sociálnych podnikoch v Dolnom Rakúsku, sa zdôrazňuje aj spoločenský aspekt projektu. Debne sa školám poskytujú zadarmo.

 

Úvodný seminár pre pedagógov

Úvodný seminár pre pedagógov sa konal dňa 17.4.2013 v rámci medzinárodného zasadnutia Pracovného spoločenstva podunajských krajín ARGE pre zainteresovaných pedagógov z dolného Rakúska a Slovenska.

Maďarskí účastníci boli zaškolení dňa 14.5.2013 vo Futura Center v Mosonmagyarovár a na záver boli oficiálne vymenovaní za pôdnych vyslancov.

Služby pre účastníkov.

Na stiahnutie: Návod na použitie - „Záhonová a tepelná/vermikompostová debna"

Service für TeilnehmerInnen:

Download Metodika_kompostovania & Hotbox/Wormbox (pdf)

 

Linky

www.unserboden.at

www.vermigrand.com

www.sozialproduziert.at

 

Bližšie informácie/ Kontakt:

Rakúsko

Klemens Rybaczek

Verein BIENE
Boden und Bioenergie Netzwerk NÖ|EU

Tel: 0664 53 89 377

e-mail: klemens.rybaczek@biene-netzwerk.at

Slovensko

Beata Houšková

VUPOP

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Tel: 00421 2 482 069 07

e-mail: b.houskova@vupop.sk

David Purchart
Verein BIENE

Boden und Bioenergie Netzwerk NÖ|EU

Tel: 00421 90 74 22 562

e-mail: david.purchart@gmail.com

Maďarsko

Zoltan Füzfa
Gemeinde Mosonmagyarovar

Tel.: 0043 676 751 33 73
E-mail: zoli@pisztrangkor.hu

Dieser Artikel ist leider in Ihrer Sprache noch nicht verfügbar!

Termíny

26. & 27.3.2014
21st Conference of the Working Community of the Danube Regions

in Tulln an der Donau (Austria)

14. - 16.5.2014
ELSA & SONDAR CZ-AT Conference

in Lednice (Czech Republic)
Kontaktná osoba:

Bernhard Kuderer, MSc.

Boden- und Bioenergie Netzwerk NÖ | EU
kuderer@biene-netzwerk.at

0043 676 751 33 73

 

Zodpovedná osoba:

Peter Panenka

Vodohospodárska výstavba, š.p.
peter.panenka@vvb.sk

telefón: +421 906 31 1544
mobil: +421 903 734 405


logoslogos