Sondar

Ciele projektu

Do konca roka 2013 sa zameriame spolu s Vami na území západného Slovenska a Dolného Rakúska na:

•     spoluprácu súčasných a nových členov Európskej aliancie pre pôdu (ELSA) a
       na ponuku vzdelávania  "pôdnych vyslancov"

•     výber a dokumentáciu príkladov – modelov: „zoznam činností pre ochranu
       pôdy na komunálnej úrovni"

•     školenia a medzinárodné odborné konferencie k problematike ochrany pôdy

•     identifikáciu potenciálnych záplavových území pozdĺž rieky Moravy porovnaním
       pôdnych máp (SK a NÖ)

•     informačné podujatia na tému „Pôda ako indikátor povodňových udalostí" *

•     učebné osnovy a materiály pre vzdelávacie zariadenia na tému „Pôda – voda"

•     výrobu pôdnych farieb z daného regiónu

•     pôdne farby – organizácia tvorivých súťaží pre školy

•     film o pôde pre dokumentovanie celého projektu

•     starostlivosť o maximálnu udržateľnosť všetkých procesov projektu

•     podporu pozitívneho povedomia o pôde prostredníctvom informovania
       obyvateľstva (napr. článkom v miestnej tlači a napríležitostných podujatiach)

* Interakcia pôda-voda: pri každej záplave sa usadzujú riečne sedimenty. Záplavy sú tak v pôdach rozpoznateľné a sú možným indikátor pre pravdepodobné budúce záplavy. Táto súvislosť bude použitá na identifikáciu potenciálne ohrozených území pozdĺž Moravy. Informácie o pôde zo západného Slovenska a Dolného Rakúska sa preveria: pôdnymi mapami, leteckými snímkami, údajmi o vysokých hladinách riek, pedoekologickými mapami. Cieľom je poskytnúť finančne nenáročnú a jednoduchú metodiku pre identifikáciu a odkomunikovanie rizikových oblastí, ktorú je možné aplikovať na ostatné povodia riek.

Termíny

26. & 27.3.2014
21st Conference of the Working Community of the Danube Regions

in Tulln an der Donau (Austria)

14. - 16.5.2014
ELSA & SONDAR CZ-AT Conference

in Lednice (Czech Republic)
Kontaktná osoba:

Bernhard Kuderer, MSc.

Boden- und Bioenergie Netzwerk NÖ | EU
kuderer@biene-netzwerk.at

0043 676 751 33 73

 

Zodpovedná osoba:

Peter Panenka

Vodohospodárska výstavba, š.p.
peter.panenka@vvb.sk

telefón: +421 906 31 1544
mobil: +421 903 734 405


logoslogos