Spolupracuj!

Půda potřebuje partnery, jako jste vy!

Zvláště přivítáme spolupráci s:

• osobami angažovanými v obci (Starostové, obecní zaměstnanci, lokálně činné osoby v oblasti  environmentalistiky, ekologie a ochrany půdy)
• Vzdělávací zařízení - učitelé, děti, rodiče
• Instituce zabývající se plánováním výstavby a developeři
• Dobrovolnické a neziskové organizace

Na základě společného manifestu měst, obcí a regionů byla v roce 2000 založena Evropská Aliance půda (ELSA). Spolková země Dolní Rakousko se stala členem Aliance v roce 2003. Kampaní Kampagne „unser Boden – wir stehen drauf!" tak začíná množství aktivit určených pro obce, regiony a školy. Dnes tvoří přes 80 členů spolku v Evropě největší regionální skupinu a předseda spolku pochází s Dolních Rakous. Oddělení pro rozvoj venkova koordinuje všechna opatřené k ochraně půdy v zemi. Díky sdružení „die Arbeitsgruppe Ökologie und Bodenschutz"- existuje už přes 30 let dobré partnerství a výměna informací mezi Dolním Rakouskem, Česko a ostatními sousedními zeměmi. V rámci strategie EU

 v oblasti Podunají začalo s teritoriální spoluprácí mnoho evropských projektů. Cílem je vytvořit a etablovat síť ochrany půdy v Podunají. První z těchto projektů, SONDAR CZ-AT byl iniciován slovenskými a dolnorakouskými partnery.

Naše půda potřebuje partnery!

Je nezbytné a smysluplné, abychom se půdou zabývali! Osoby veřejně činné, vzdělávací zařízení, aktivní sdružení a samozřejmě i vlastníci půdy jsou srdečně zváni ke spolupráci. SONDAR SK-AT nabízí mnoho možností dozvědět se o půdě více a stát se cíleně činnými v této oblasti!

 

Školy

Hledáme česká vzdělávací zařízení, která by se v roce 2013/2014 chtěla účastnit mezinárodní soutěže v „malování barvami země“.

Více informací na: www.soilart.eu a www.sondar.eu
Kontaktní osoba:
Bernhard Kuderer, MSc.
BIENE - Boden- und Bioenergie Netzwerk NÖ | EU
kuderer@biene-netzwerk.at
0043 676 751 33 73

Pedagogové, kteří by měli o projekt zájem, budou odborně proškoleni v rámci semináře o technikách malby, přírodních materiálech a sociálním pozadí barev země získávaných z regionální půdy.

Obce

Spolupracujte! – Staňte se členem Evropské Aliance půdy!
Informace ke vstupu do Aliance: www.bodenbuendnis.org
Jako člen máte k dispozici bohatou nabídku služeb!

Termíny

11.5.2015
Flexibles Begrünungsmanagement im Weinbau

Familie Pamperl, 2023 Nappersdorf, Kleinweikersdorf 35

14. - 16.5.2014
ELSA & SONDAR CZ-AT Conference

Multifunction centre Lednice Château

25.6.2014
SONDAR CZ-AT Excursion

Researuch Institute for Fodder Crops, Troubsko 


 Kontaktní osoba:

Bernhard Kuderer, MSc.
Boden- und Bioenergie Netzwerk NÖ | EU
kuderer@biene-netzwerk.at

0043 676 751 33 73

 

Kontaktní osoba:

starosta Antonín Okénka
Obec Nová Lhota
starosta.novalhota@seznam.cz

0042 0724 168 208