Sondar

Strategická správa

SONDAR: Ochrana pôdy a sieť udržateľného rozvoja v podunajskej oblasti
Cieľom SONDARu je vytvoriť sieť zvýšenej zodpovednosti za utváranie a odskúšanie udržateľných postupov, najmä pre pôdu ako základ života a síce medzi: vedou a praxou; manažmentom a užívateľmi pozemkov; medzi podnikmi, spoločenskými organizáciami a občianskou spoločnosťou; medzi vzdelávaním, umením a obyvateľstvom.

Z tohto dôvodu vznikli a realizovali sa v posledných rokoch tri SONDAR projekty (SK, HU, CZ) a jeden projekt „Sociálna výroba" SoPro HU-AT v rámci ETC (Európska územná spolupráca) pod patronátom pracovnej skupiny pre udržateľnosť pre podunajské krajiny a pod vedením BIENE (Pôda-, Bioenergia- & sieť pre udržateľnosť, Dolné Rakúsko/EÚ) vedúcim partnerom projektov.

Download: Strategická správa

Termíny

26. & 27.3.2014
21st Conference of the Working Community of the Danube Regions

in Tulln an der Donau (Austria)

14. - 16.5.2014
ELSA & SONDAR CZ-AT Conference

in Lednice (Czech Republic)
Kontaktná osoba:

Bernhard Kuderer, MSc.

Boden- und Bioenergie Netzwerk NÖ | EU
kuderer@biene-netzwerk.at

0043 676 751 33 73

 

Zodpovedná osoba:

Peter Panenka

Vodohospodárska výstavba, š.p.
peter.panenka@vvb.sk

telefón: +421 906 31 1544
mobil: +421 903 734 405


logoslogos