Sondar

17. apríl 2013: vymenovanie 28 pôdnych vyslancov siete SONDAR pre oblasť ochrany pôdy

bodenbots_dlt2013_tullnimg_5332.jpg

V rámci medzinárodného odborného podujatia siete SONDAR a združenia ARGE - podunajské krajiny sa konal vzdelávací seminár na funkciu pôdny vyslanec.
Na tomto seminári sa zúčastnilo 28 osôb zo šiestich štátov. Medzi nimi sa nachádzalo množstvo pedagógov z Dolného Rakúska a zo Slovenska a tiež investori z Maďarska, ktorí sa budú v rámci projektu „Prírodný kolobeh látok, štúdia pre triedy " venovať projektu pre školy, ktorý sa začal v apríli 2013 v Rakúsku, Maďarsku a na Slovensku.

Cieľom projektu je umožniť žiakom trvalo udržateľnú výrobu vlastných, veľmi kvalitných potravín pomocou interaktívneho konceptu výuky. Konkrétne sadením a pestovaním napr. zeleniny a výrobou vlastného vermikompostu sa žiaci naučia podstatu prírodného kolobehu látok a pochopia, že prírodný zdroj - pôda, nám zabezpečuje viac ako 90 % potravy.

Výrobou kompostovacích debien v dolnorakúskych sociálnych podnikoch sa do popredia dostáva tiež téma spoločenského aspektu projektu. Školy tieto debny budú mať k dispozícii bezplatne.
Alfred Grand, ekologický pestovateľ z Absdorfu a konateľ firmy Vermigrand Naturprodukte GmbH, vysvetlil na seminári správne používanie a využitie vermikompostovej debny a debny na pestovanie rastlín a poskytol dobrý prehľad o význame kompostovania.

Na záver mohli účastníci spolu s pani prof. Racek, umeleckou vedúcou projektu „Maľujeme farbami zeme", popustiť uzdu vlastnej tvorivosti. Spoločne vytvorili umelecké diela pomocou prírodných materiálov.

Poverovace listiny pôdnym vyslancom udeľovali Dr. Otto Kaurzim, predseda Krajinského úradu DR a primátor Michael Singraber, predseda spolku BIENE v priebehu medzinárodného odborného zasadania.

Fotografie: © Krajinský poľnohospodársky úrad DR/ Nadja Meister

 

http://www.unserboden.at/files/bodenbots_dlt2013_tullnimg_4631.jpghttp://www.unserboden.at/files/bodenbots_dlt2013_tullnimg_5050.jpghttp://www.unserboden.at/files/bodenbots_dlt2013_tullnimg_5056.jpghttp://www.unserboden.at/files/bodenbots_dlt2013_tullnimg_5058.jpg
http://www.unserboden.at/files/bodenbots_dlt2013_tullnimg_5075.jpghttp://www.unserboden.at/files/bodenbots_dlt2013_tullnimg_5076.jpghttp://www.unserboden.at/files/bodenbots_dlt2013_tullnimg_5082.jpghttp://www.unserboden.at/files/bodenbots_dlt2013_tullnimg_5176.jpg
http://www.unserboden.at/files/bodenbots_dlt2013_tullnimg_5200.jpghttp://www.unserboden.at/files/bodenbots_dlt2013_tullnimg_5249.jpghttp://www.unserboden.at/files/bodenbots_dlt2013_tullnimg_5251.jpghttp://www.unserboden.at/files/bodenbots_dlt2013_tullnimg_5252.jpg
http://www.unserboden.at/files/bodenbots_dlt2013_tullnimg_5254.jpghttp://www.unserboden.at/files/bodenbots_dlt2013_tullnimg_5270.jpghttp://www.unserboden.at/files/bodenbots_dlt2013_tullnimg_5274.jpghttp://www.unserboden.at/files/bodenbots_dlt2013_tullnimg_5277.jpg
http://www.unserboden.at/files/bodenbots_dlt2013_tullnimg_5279.jpghttp://www.unserboden.at/files/bodenbots_dlt2013_tullnimg_5281.jpghttp://www.unserboden.at/files/bodenbots_dlt2013_tullnimg_5291.jpghttp://www.unserboden.at/files/bodenbots_dlt2013_tullnimg_5295.jpg
http://www.unserboden.at/files/bodenbots_dlt2013_tullnimg_5297.jpghttp://www.unserboden.at/files/bodenbots_dlt2013_tullnimg_5300.jpghttp://www.unserboden.at/files/bodenbots_dlt2013_tullnimg_5301.jpghttp://www.unserboden.at/files/bodenbots_dlt2013_tullnimg_5325.jpg
http://www.unserboden.at/files/bodenbots_dlt2013_tullnimg_5327.jpghttp://www.unserboden.at/files/bodenbots_dlt2013_tullnimg_5329.jpghttp://www.unserboden.at/files/bodenbots_dlt2013_tullnimg_5332.jpg

Termíny

26. & 27.3.2014
21st Conference of the Working Community of the Danube Regions

in Tulln an der Donau (Austria)

14. - 16.5.2014
ELSA & SONDAR CZ-AT Conference

in Lednice (Czech Republic)
Kontaktná osoba:

Bernhard Kuderer, MSc.

Boden- und Bioenergie Netzwerk NÖ | EU
kuderer@biene-netzwerk.at

0043 676 751 33 73

 

Zodpovedná osoba:

Peter Panenka

Vodohospodárska výstavba, š.p.
peter.panenka@vvb.sk

telefón: +421 906 31 1544
mobil: +421 903 734 405


logoslogos