Sondar

Tlacová správa

Projekt cezhraničnej spolupráce zahŕňa obdobie od novembra 2010 do októbra 2013.

Pôda je východiskový bod pre všetok život na Zemi a poskytuje nám viac ako 90% potravy. Je ohrozovaná viacerými spôsobmi: Hustá zástavba a nadmerné využívanie pôdy v úrodných oblastiach sa strieda s opúšťaním a a zanedbávaním pôdy v neúrodných oblastiach. Všeobecné povedomie obyvateľstva o pôde sa javí ako nedostatočné a nekorešpondujúce s realitou. Pôdy sú živé systémy ktoré môžu plniť svoje funkcie v ekosystéme a pre človeka iba ak nie sú ich vlastnosti značne porušené. Trvalo udržateľné hospodárenie v podunajskej oblasti môže značne prispieť k pôdnej úrodnosti, k preventívnej ochrane pred povodňami a k využitiu pôd ako rezervoárov uhlíka – a tým k ochrane klímy.

Cieľom SONDAR SK-AT projektu je vytvoriť sieť rastúcej zodpovednosti voči pôde – medzi vedou a praxou, medzi administratívou a užívateľmi pôdy, medzi vzdelávaním, umením a celou populáciou. Je to záležitosťou implementácie opatrení a charakteristikou procesov, ktoré sú následne schopné sa ďalej rozvíjať v ďalších regiónoch a krajinách. Dopad príkladov projektu sa musí stať relevantným pre celú podunajskú oblasť.

 Ochrana pôdy:
• Kvalita & priestor
• Pôdne povedomie
• Interakcia pôda & voda


V úzkej spolupráci medzi partnermi zo Slovenska a Dolného Rakúska boli vybraté a zdokumentované príklady dobrej praxe týkajúce sa citlivého využitia pôdy v jednotlivých obciach.


Na stiahnutie:

Logá:
SONDAR SK-AT (jpeg)
Program cezhraničnej spolupráce SK-AT (jpeg)
Európsky regionálny fond (jpeg)

 

Tlačové fotografie:

 

 

 

 


Seminár pre učiteľov žiakov, ktorí sa zapojili do súťaže „Maľujeme farbami zeme" v Bratislave
© BIENE / Bernhard Kuderer, MSc.
Download

 

 

 

 

 

 

 

 



Výtvarné dielo maľované farbami pôdy z predchádzajúcej súťaže „Maľujeme farbami zeme", symbol cezhraničného aspektu projektu.
© Amt der NÖ Landesregierung / Abteilung Landentwicklung
Download

 

 

 

 

 

 


Návšteva lokality dobrej praxe zameranej na „interakciu pôda - voda"
© BIENE / Bernhard Kuderer, MSc.
Download

 

 

 

 

 

 


Úvodné podujatie ETC projektu SONDAR SK-AT
© BIENE / Bernhard Kuderer, MSc.
Download

 

 

 

 

 

Rozširovanie výsledkov SONDAR projektu prostredníctvom Pracovného spoločenstva podunajských krajín
© Amt der NÖ Landesregierung/Abteilung Landentwicklung/Nadja Meister
Download

Termíny

26. & 27.3.2014
21st Conference of the Working Community of the Danube Regions

in Tulln an der Donau (Austria)

14. - 16.5.2014
ELSA & SONDAR CZ-AT Conference

in Lednice (Czech Republic)




Kontaktná osoba:

Bernhard Kuderer, MSc.

Boden- und Bioenergie Netzwerk NÖ | EU
kuderer@biene-netzwerk.at

0043 676 751 33 73

 

Zodpovedná osoba:

Peter Panenka

Vodohospodárska výstavba, š.p.
peter.panenka@vvb.sk

telefón: +421 906 31 1544
mobil: +421 903 734 405


logoslogos