Sondar

Popis projektu

Projekt ETS prebieha od novembra 2010 do októbra 2013.

Pôda je základom pre život na Zemi a zabezpečuje viac ako 90 % našej potravy. Je však ohrozovaná rôznymi spôsobmi: nadmernou zástavbou a nadmerným využívaním v produkčne priaznivých oblastiach, zanedbávaním a opúšťaním produkčne nepriaznivých regiónov. V súčasnosti sa zdá, že všeobecné povedomie obyvateľstva o pôde sa stráca, resp. neodzrkadľuje súčasnú realitu. Pôda je živý systém, ktorý môže plniť svoje funkcie v ekosystéme a pre ľudí len vtedy, ak jeho vlastnosti nie sú výrazne narušené. Udržateľné hospodárenie v Podunajskom regióne môže mať rozhodujúci vplyv na pôdnu úrodnosť, na prevenciu protipovodňovej ochrany a zadržiavanie uhlíka v pôde, a tým tiež prispieť k ochrane klímy.
  Cieľom projektu SONDAR SK-AT je vytvoriť systém rastúceho povedomia o pôde: medzi teóriou a praxou, medzi verejnou správou a poľnohospodármi, medzi vzdelávaním, umením a celým obyvateľstvom. Je potrebné realizovať opatrenia a popísať procesy, ktoré sa potom budú môcť ďalej úspešne šíriť do ostatných regiónov a krajín. Účinok príkladov projektu má byť relevantný pre celý Podunajský región.

Ochrana pôdy:
• Kvalita a plocha
• Povedomie o pôde
• Interakcia pôda-voda

V úzkej spolupráci medzi slovenskými a dolnorakúskymi partnermi sa vyberú a zadokumentujú vzorové príklady zmysluplného zaobchádzania s pôdou v obci.

Termíny

26. & 27.3.2014
21st Conference of the Working Community of the Danube Regions

in Tulln an der Donau (Austria)

14. - 16.5.2014
ELSA & SONDAR CZ-AT Conference

in Lednice (Czech Republic)
Kontaktná osoba:

Bernhard Kuderer, MSc.

Boden- und Bioenergie Netzwerk NÖ | EU
kuderer@biene-netzwerk.at

0043 676 751 33 73

 

Zodpovedná osoba:

Peter Panenka

Vodohospodárska výstavba, š.p.
peter.panenka@vvb.sk

telefón: +421 906 31 1544
mobil: +421 903 734 405


logoslogos