Sondar

Spolupráca!

Pôda potrebuje partnera ako ste Vy!


Obzvlášť sa tešíme na spoluprácu s / so:

  • predstaviteľmi samosprávnych obcí a miest ako sú starostovia, poslanci, zamestnancami mestských a obecných úradov, tvorcovia verejnej mienky o pôde a ochrane životného prostredia 
  • vzdelávacími inštitúciami, pedagógmi, školskou mládežou, a samozrejme s rodičmi
  • projekčnými a stavebnými inštitúciami
  • dobrovoľníkmi – organizáciami, ako sú napr. požiarnici, záchranná služba, civilná ochrana

Na podklade spoločného manifestu miest, obcí a regiónov bola založená v roku 2000 Európska aliancia pre pôdu (ELSA). Spolková krajina Dolné Rakúsko vstúpila do aliancie v roku 2003. S kampaňou „Naša pôda – stojíme o ňu!" začalo množstvo aktivít pre obce, regióny a školy. V súčasnosti viac ako 80 členov Európskej aliancie pre pôdu z Dolného Rakúska (NÖ) tvorí najväčšiu regionálnu skupinu, aj predseda aliancie pochádza z Dolného Rakúska. Oddelenie rozvoja krajiny koordinuje všetky opatrenia na ochranu pôdy v krajine.

Prostredníctvom „Pracovnej skupiny – ekológia a ochrana pôdy"(organizácie ARGE Donauländer) existuje už viac ako 30 rokov dobré partnerstvo a intenzívna odborná spolupráca medzi Dolným Rakúskom, Slovenskom a inými susednými krajinami. V rámci EÚ stratégie pre Podunajský región boli iniciované viaceré EÚ projekty teritoriálnej (územnej) spolupráce. Cieľom je vytvoriť sieť ochrany pôdy v Podunajskom regióne. Prvý takýto projekt SONDAR SK-AT bol iniciovaný slovenskými a dolnorakúskymi partnermi.

 

Naša pôda potrebuje partnera - ochrancu!

Zaoberať sa pôdou je skutočne dôležité a zmysluplné! Vyzývame k účasti a spolupráci všetkých obecných zástupcov, vzdelávacie zariadenia, aktívne združenia a samozrejme majiteľov a užívateľov pozemkov! SONDAR SK-AT ponúka veľa možností dozvedieť sa viac o pôde a byť cielene aktívny v uplatňovaní ochrany pôdy!

 

Školy

Hľadáme dolnorakúske a slovenské školy (nižší stupeň/vyšší stupeň), ktoré sa chcú od novembra 2011 do marca 2012 zúčastniť na cezhraničnej slovensko-rakúskej súťaži „Maľujeme farbami zeme".
 Informácie na: www.soilart.eu a www.sondar.eu
Zodpovedná osoba:

RNDr. Beata Houšková, CSc.
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP) Bratislava
Gagarinova 10, 827 13 Bratislava
b.houskova@vupop.sk
00421 248 206907

 

Zainteresovaní pedagógovia budú zaškolení v rámci seminárov maľovania pôdnymi farbami do techník kreslenia prírodnými spojovacími materiálmi. Sociálne podniky budú zapojené do výroby pôdnych farieb z pôdneho materiálu danej lokality.
V tejto brožúre je v strednej časti vložený plagát z cezhraničnej súťaže v maľovaní detí z Dolného Rakúska a južnej Moravy (2010/2011), na ktorom je zobrazených všetkých 128 umeleckých diel.

 

Obce

Staňte sa členom Európskej aliancie pre pôdu!
Informácie o vstupe do Európskej aliancie pre pôdu je na: www.bodenbuendnis.org
Ako člen aliancie budete mať k dispozícii mnohé služby a informácie!

Termíny

26. & 27.3.2014
21st Conference of the Working Community of the Danube Regions

in Tulln an der Donau (Austria)

14. - 16.5.2014
ELSA & SONDAR CZ-AT Conference

in Lednice (Czech Republic)
Kontaktná osoba:

Bernhard Kuderer, MSc.

Boden- und Bioenergie Netzwerk NÖ | EU
kuderer@biene-netzwerk.at

0043 676 751 33 73

 

Zodpovedná osoba:

Peter Panenka

Vodohospodárska výstavba, š.p.
peter.panenka@vvb.sk

telefón: +421 906 31 1544
mobil: +421 903 734 405


logoslogos