Sondar

Naša pôda –rozumne využívať, starostlivo chrániť!

Aký je osud pôdy? Ak ju vôbec berieme do úvahy, tak ju chápeme len ako samozrejmosť: ako pevné či tvárne podložie, ako „materiál" pre zakoreňovanie okrasných či úžitkových rastlín, ale, žiaľ, aj burín, ako plochy, ktoré sa dajú kúpiť, či predať, ako lepšia či horšia cyklistická alebo turistická trasa – alebo tiež ako priestor preplnený motorovými vozidlami.

Roľnící, záhradkári, vedci či deti a všetci, ktorí sú spätí s pôdou, vedia o nej povedať viac: o príjemnej vôni lesnej pôdy a kompostu, o úžasnej rôznorodosti drobných pôdnych živočíchov, o kvalite pôdy, ktorá prináša dobrú úrodu, atď.

Pôdni experti zistili, že v  hrsti zdravej pôdy sa nachádza viac živých mikroorganizmov ako ľudí na Zemi. Týchto „pôdnych spolupracovníkov" sa oplatí podporovať, podávajú veľké výkony: pôda funguje ako filter, tlmič procesov v pôde alebo transformátor látok. Plynutím času pôdne organizmy odbúrajú škodlivé organické látky. Takto sa môže zabrániť prenosu škodlivých látok do podzemných vôd.

Filtračné a tlmiace funkcie pôd sú obmedzené a závisia od rôznych vlastností pôd. Na základe schopnosti pôd zadržiavať uhlík a nepriamo ovplyvňovať obsah stopových prvkov v atmosfére, pôdy predstavujú jeden z najdôležitejších rezervoárov uhlíka našej planéty, čím rozhodujúco prispievajú k ochrane klímy.


Súvislosť pôdy a povodní

Účinná ochrana pôdy znamená tiež preventívnu ochranu pred povodňami. Medzi stratou pôdnej kvality a výskytom extrémnych povodní existuje určitá priama spojitosť. Zastavanie územia, zhutnenie pôdy a tvorba nepriepustných povrchov podporujú vznik povodní. Schopnosť takýchto pôd prijímať vodu sa dramaticky znižuje a voda odtečie po takomto povrchu príliš rýchlo. Rieky potrebujú určitý  „zadržiavací priestor", kde môže voda vsiaknuť do pôdy. Starostlivé zaobchádzanie s obhospodarovanými pôdami vytvára väčší akumulačný priestor pre vodu.

Termíny

26. & 27.3.2014
21st Conference of the Working Community of the Danube Regions

in Tulln an der Donau (Austria)

14. - 16.5.2014
ELSA & SONDAR CZ-AT Conference

in Lednice (Czech Republic)
Kontaktná osoba:

Bernhard Kuderer, MSc.

Boden- und Bioenergie Netzwerk NÖ | EU
kuderer@biene-netzwerk.at

0043 676 751 33 73

 

Zodpovedná osoba:

Peter Panenka

Vodohospodárska výstavba, š.p.
peter.panenka@vvb.sk

telefón: +421 906 31 1544
mobil: +421 903 734 405


logoslogos