Cíle projektu

Do června 2014 chceme společně s partnery v jižní části České republiky, v Dolním Rakousku a Vídni prosazovat nové podněty. Mezi jinými skrze:

 • •Spolupráci stávajících a nových členů Evropské Aliance půdy  
 • • Vzdělávací nabídku pro obecní „vyslance půdy“
 • • Školní soutěže v malování barvami půdy + vernisáž soutěžních obrazů  
 • • Letní školu o půdě v Brně
 • • Shrnutí odborných a právních podkladů pro „erozi půdy“
 • •  Výběr a dokumentaci příkladů a vzorů: „Databanku ochrany půdy na obecní úrovni“
 • •  Film o půdě k dokumentaci celého projektu
 • •  Zhotovení map oblastí se zvýšeným rizikem eroze (AT/CZ)
 • •  Realizaci případové studie týkající se eroze, zmírnění jejího dopadu a kontrolním opatřením
 • •  Směrnice týkající se zmírnění  eroze = podklady a obsahy pro vzdělávání
 • •  Souhrn opatření týkající se zabránění erozi ve vzorových obcích
 • • Osázení a obnovu erozí ohrožené oblasti o rozloze cca 70 ha (AT + CZ) jako pilotní opatření k ochraně před erozí
 • • Projednání co možná největší udržitelnosti všech procesů projektu
 • • Podporu pozitivního povědomí o půdě díky informovanost obyvatelstva (například vydáváním článků v obecních   listech a pořádáním akcí)

Termíny

11.5.2015
Flexibles Begrünungsmanagement im Weinbau

Familie Pamperl, 2023 Nappersdorf, Kleinweikersdorf 35

14. - 16.5.2014
ELSA & SONDAR CZ-AT Conference

Multifunction centre Lednice Château

25.6.2014
SONDAR CZ-AT Excursion

Researuch Institute for Fodder Crops, Troubsko 


 Kontaktní osoba:

Bernhard Kuderer, MSc.
Boden- und Bioenergie Netzwerk NÖ | EU
kuderer@biene-netzwerk.at

0043 676 751 33 73

 

Kontaktní osoba:

starosta Antonín Okénka
Obec Nová Lhota
starosta.novalhota@seznam.cz

0042 0724 168 208