Naše půda – jak ji smysluplně využívat a pečlivě chránit

Osud půdy? Pokud ho vůbec vnímáme, potom chápeme půdu jako jasnou samozřejmost: Jako pevný a tvárný podklad, jako “podkladový materiál” pro hezké, užitečné a někdy taky otravné rostliny; jako pozemek, který se dá kupovat a prodávat; jako lepší nebo horší prostor pro turistiku a cykloturistiku nebo jako auty přeplněnou plochu, kde pro naše vlastní auto není volná místo k zaparkování.

Děti, zahradníci, zemědělci, vědci a všichni lidé, kteří se seznámí s půdou blíže, o ní vědí více a mohli by tedy  o půdě dlouze vyprávět. O příjemné vůni kompostu a tlejícího jehličí v lese,  o podivuhodné rozmanitosti malých a nepatrných živočiších žijících půdě, o vlastnostech půdy, která nám přináší dobrou sklizeň atd. Vědci zjistili, že v jedné hrsti zdravé půdy lze najít více živočichů, než je lidí na celé Zemi.

Tyto “půdní spolupracovníky” je třeba chránit. Předvádějí veliké výkony: půda se stává filtrem, regulátorem a transformátorem. Organické škodlivé látky jsou v průběhu času odbourány půdními mikroorganismy. Tak je možno zabránit průniku škodlivých látek do spodních vod. Filtrační a regulační schopnost půdy je omezená a v závislosti na rozdílných vlastnostech půdy se projevuje různě. Půda funguje jako zásobárna stopových prvků a uložiště uhlíku pro naši planetu a tak přispívá významným způsobem k ochraně klimatu.  

Termíny

11.5.2015
Flexibles Begrünungsmanagement im Weinbau

Familie Pamperl, 2023 Nappersdorf, Kleinweikersdorf 35

14. - 16.5.2014
ELSA & SONDAR CZ-AT Conference

Multifunction centre Lednice Château

25.6.2014
SONDAR CZ-AT Excursion

Researuch Institute for Fodder Crops, Troubsko 


 Kontaktní osoba:

Bernhard Kuderer, MSc.
Boden- und Bioenergie Netzwerk NÖ | EU
kuderer@biene-netzwerk.at

0043 676 751 33 73

 

Kontaktní osoba:

starosta Antonín Okénka
Obec Nová Lhota
starosta.novalhota@seznam.cz

0042 0724 168 208