Charakteristika projektu

Projekt RTZ běží od března 2012 do června 2014.

Půda je základem pro veškerý život na Zemi a poskytuje přes 90% naší potravy. Půda je však mnoha vlivy ohrožena: Výstavba a přílišné vytěžování úrodných oblastí a naopak zanedbávání a opomíjený neúrodných regionů patří k hlavním nepříznivýmm vlivům. Všeobecné povědomí obyvatel o půdě se vytrácí, případně už neodpovídá skutečnosti. Půda je živý systém, který může pro člověka plnit funkci ekosystému pouze za předpokladu, že jeho původní vlastnosti zůstanou nezměněné. Trvale udržitelné zemědělství v Podunají tak může významným způsobem  přispět ke zvýšení úrodnosti půdy, k prevenci před záplavami, k zadržování uhlíku v půdě a tím k celkové ochraně klimatu.

Působení projektu SONDAR CZ-AT by se tak mělo stát důležitým pro celou oblast Podunají a na konci projektu by měly být vyvinuty strategie směřující k uvedení teorie do praxe. Partnery prosazovaná opatření mají za cíl poukázat skrze modelové příklady na kvalitativní a kvantitativní ochranu půdy. Hlavním tématem projektu je dlouhodobé zlepšení kvality půdy skrze posilování povědomí o půdě.  Je nutné poukázat na nedostatečné využívání možností, které vedou ke zmírnění případně redukci eroze půdy.

Termíny

11.5.2015
Flexibles Begrünungsmanagement im Weinbau

Familie Pamperl, 2023 Nappersdorf, Kleinweikersdorf 35

14. - 16.5.2014
ELSA & SONDAR CZ-AT Conference

Multifunction centre Lednice Château

25.6.2014
SONDAR CZ-AT Excursion

Researuch Institute for Fodder Crops, Troubsko 


 Kontaktní osoba:

Bernhard Kuderer, MSc.
Boden- und Bioenergie Netzwerk NÖ | EU
kuderer@biene-netzwerk.at

0043 676 751 33 73

 

Kontaktní osoba:

starosta Antonín Okénka
Obec Nová Lhota
starosta.novalhota@seznam.cz

0042 0724 168 208