Dobrá praxe

Dne 17. května 2013 se v Náměšti nad Oslavou uskutečnilo 1. pracovní setkání – využití kompostu ke zlepšení půdních vlastností a vyvarování se půdní eroze. Pracovního setkání se zúčastnilo 13 lidí z řad organizací zpracovávající bioodpad a zástupců obcí. V první části programu si účastníci vyslechli správné technologické postupy, procesy při výrobě kompostu. V další části se šlo přímo do terénu na pole. Zde byla provedena ukázka samotné aplikace kompostu zemědělskou technikou. Účastníkům byl vysvětlen význam kompostu na zlepšení půdních vlastností a jeho význam při ochraně půdy zejména při bojí s vodní erozí. 

 

Termíny

11.5.2015
Flexibles Begrünungsmanagement im Weinbau

Familie Pamperl, 2023 Nappersdorf, Kleinweikersdorf 35

14. - 16.5.2014
ELSA & SONDAR CZ-AT Conference

Multifunction centre Lednice Château

25.6.2014
SONDAR CZ-AT Excursion

Researuch Institute for Fodder Crops, Troubsko 


 Kontaktní osoba:

Bernhard Kuderer, MSc.
Boden- und Bioenergie Netzwerk NÖ | EU
kuderer@biene-netzwerk.at

0043 676 751 33 73

 

Kontaktní osoba:

starosta Antonín Okénka
Obec Nová Lhota
starosta.novalhota@seznam.cz

0042 0724 168 208