Kurz půdních specialistů - Ambasadoři ochrany půdy 

AMBASADOR  OCHRANY PŮDY

TERMÍNY : 11. BŘEZNA  2014 /12. BŘEZNA 2014 / 13. BŘEZNA 2014

TŘÍDENNÍ AKCE S MOŽNOSTÍ SI VYBRAT TERMÍN DLE PROGRAMU MÍSTO SEMINÁŘE: Náměšť nad Oslavou, ZERA Zemědělská  a ekologická regionálníagentura, o.s. Podhradí 1022, budova CETT 1. poschodí (areál firmyHABITAT)

STUDIJNÍ MATERIÁL: „Manuál ochrany půdy“LEKTOŘI : DR. W. HARTL, PROF. B.ŠARAPATKA, ING. J. ZÁHORA, ING. PODRHRÁZKÁ, ING. K. HEJÁTKOVÁ

PROGRAM – OSNOVA :Jazyk : český, německý, anglický – překlad zajištěn PROGRAM:1 den : 11. BŘEZNA 2014, 9.00 – 13.00LEKTOŘI: W. Hartl, K. Hejátková, B. Šarapatka

ZÁKLADNÍ FUNKCE PŮDY A JEJÍ ŽIVOT· Nástroje ochrany půdy· Přehled existující a navrhované legislativy v ochraně půdy· Management v krajinném plánování včetně KPÚ· Degradace půdy (utužení půdy, ztráta organické hmoty,kontaminace půdy, okyselení). Okrajové degradační faktory (salinizace, záplavy a sesuvy půdy).· Biologické příčiny degradace půdy a jejich vliv na půdní erozi;· Role půdní fauny v prevenci proti degradaci půdy.Půdní sonda, 14.00 – 16.00 MÍSTO PRAKTICKÉ ÚKÁZKY: ZD Budišov 11.3.2014 půdní sonda –konvenční zemědělství - předplodina pro setí širokořádkové kultury – žito ozimé,lnička setá

2. den 12. BŘEZNA 2014, 9.00 – 13.00LEKTOŘI: W. Hartl, K. Hejátková, J. Záhora, J. Podhrázská,

BILANCE HUMUSU - NÁSTROJ K UDRŽENÍ TRVALÉ ÚRODNOSTI PŮDY· Management v krajinném plánování včetně KPÚ· Ochrana půdy úspěšným managementem zeleného hnojení· Pěstování ozimých luskovin a jejich přínos pro ochranu půdy· Půdní mikroorganismy jako prostředník pro získání klíčových živin· Využití žížal v prevenci proti půdní erozi Půdní sonda, 14.00 – 16.00MÍSTO PRAKTICKÉ ÚKÁZKY: Ocmanice 12.3.2014půdní sonda - konvenční zemědělství porost řepky ozimé

3. den 13. BŘEZNA 2014, 9.00 – 13.00LEKTOŘI: W. Hartl, J. Záhora, K. Hejátková

OBNOVITELNÉ ZDROJE ŽIVIN A OCHRANA PŮDY JAKO TAKOVÁ· Kompostováním k ochraně půdy· Účinky hnojení tekutým digestátem a meziplodin na půdní úrodnost· Půdní uhlík jako klíčový hybatel· Zemědělství a reaktivní dusík – konflikt vážnější než globální změna klimatu, možnosti řešení Půdní sonda, 14.00 – 16.00 MÍSTO PRAKTICKÉ ÚKÁZKY: Náměšť nad Oslavou 13.3.půdní sonda – pokus aplikace kompostu / porost jetelotráva

NA SEMINÁŘ JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT, POMOCÍ PŘIHLAŠOVACÍHO FORMULÁŘE, KTERÝ NAJDETE NA www..zeraagency.eu

SEMINÁŘ  JE  ZDARMA  A  JE  FINANCOVÁN  Z  PROJEKTU SONDAR  CZ / AT

 

 

Termíny

11.5.2015
Flexibles Begrünungsmanagement im Weinbau

Familie Pamperl, 2023 Nappersdorf, Kleinweikersdorf 35

14. - 16.5.2014
ELSA & SONDAR CZ-AT Conference

Multifunction centre Lednice Château

25.6.2014
SONDAR CZ-AT Excursion

Researuch Institute for Fodder Crops, Troubsko 


 Kontaktní osoba:

Bernhard Kuderer, MSc.
Boden- und Bioenergie Netzwerk NÖ | EU
kuderer@biene-netzwerk.at

0043 676 751 33 73

 

Kontaktní osoba:

starosta Antonín Okénka
Obec Nová Lhota
starosta.novalhota@seznam.cz

0042 0724 168 208