SONDAR News

Létající půdní učebna

Dne 19. června 2013 proběhlo představení létající půdní učebny pro základní školu v Bobrové. Celá výuka probíhala v terénu v blízkosti školy. Byl vykopán půdní profil, kde byly dětem popsány jednotlivé půdní vrstvy, vysvětleny proč jsou půdy barevné. Dále jim byl vysvětlen vznik samotné půdy. Ukázány jednoduché půdní testy na určení fyzikálních a chemických

 ... více »

 

Příklady dobré praxe

decentralizované kompostování

Dne 30. května 2013 se v Náměšti nad Oslavou uskutečnil workshop Příklady dobré praxe – decentralizované kompostování. workshopu se zúčastnilo 13 lidí z řad organizací zpracovávající bioodpad a zástupců obcí. V první části programu si účastníci vyslechli správné technologické postupy, procesy při výrobě kompostu. V další části se šlo přímo na kompostárnu. Účastníkům byl

 ... více »

 

Dobrá praxe

Dne 17. května 2013 se v Náměšti nad Oslavou uskutečnilo 1. pracovní setkání – využití kompostu ke zlepšení půdních vlastností a vyvarování se půdní eroze. Pracovního setkání se zúčastnilo 13 lidí z řad organizací zpracovávající bioodpad a zástupců obcí. V první části programu si účastníci vyslechli správné technologické postupy, procesy při výrobě kompostu.

 ... více »

 

Archiv: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Termíny

11.5.2015
Flexibles Begrünungsmanagement im Weinbau

Familie Pamperl, 2023 Nappersdorf, Kleinweikersdorf 35

14. - 16.5.2014
ELSA & SONDAR CZ-AT Conference

Multifunction centre Lednice Château

25.6.2014
SONDAR CZ-AT Excursion

Researuch Institute for Fodder Crops, Troubsko 


 Kontaktní osoba:

Bernhard Kuderer, MSc.
Boden- und Bioenergie Netzwerk NÖ | EU
kuderer@biene-netzwerk.at

0043 676 751 33 73

 

Kontaktní osoba:

starosta Antonín Okénka
Obec Nová Lhota
starosta.novalhota@seznam.cz

0042 0724 168 208