SONDAR News

Seminář pro uživatele půdy

9. července se uskutečnil seminář na Biofarmě Sasov. Po úvodním představení farmy, jejího zaměření a vize budoucího konání, se celý den zaměřil na práci v terénu a to na 5-ti lokalitách, kde byly předem  vykopány půdní sondy. Problematika semináře se zaměřovala na otázky jako:

Zajištění produkce vlastní krmné dávky pro chov prasat při

 ... více »

 

Seminář pro uživatele půdy

Dne 3.7. se uskutečnila konzultace k údržbě a péči o porosty s ozeleněním v podniku ZD Němčičky. Tyto pokusy byly založeny ve dvou vinicích a meruňkovém sadu na svažitých plochách, které jsou ohrožené erozí. Ozelenění druhově bohatou bylinnou směsí má nejen protierozní funkci, ale také vytváří velké množství organické hmoty,

 ... více »

 

Seminář pro uživatele půdy

Dne 27.6.2013 se uskutečnil seminář pro vinaře - uživatele půdy v rámci projektu 

Místo konání: Vinařství Gotberg, Popice

Téma: Péče o půdu a ozelenění vinic

Přednášející: Dr. Wilfried Hartl a Ing. Milan Hluchý, PhD.

Po teoretické části se uskutečnila prohlídka různých variant pokusů s ozeleněním v meziřadí vinic v podniku Gotberg.

 

 

 

 ... více »

 

Archiv: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Termíny

11.5.2015
Flexibles Begrünungsmanagement im Weinbau

Familie Pamperl, 2023 Nappersdorf, Kleinweikersdorf 35

14. - 16.5.2014
ELSA & SONDAR CZ-AT Conference

Multifunction centre Lednice Château

25.6.2014
SONDAR CZ-AT Excursion

Researuch Institute for Fodder Crops, Troubsko 


 Kontaktní osoba:

Bernhard Kuderer, MSc.
Boden- und Bioenergie Netzwerk NÖ | EU
kuderer@biene-netzwerk.at

0043 676 751 33 73

 

Kontaktní osoba:

starosta Antonín Okénka
Obec Nová Lhota
starosta.novalhota@seznam.cz

0042 0724 168 208