SONDAR News

Půdní trénink pro ambasadory ochrany půdy

 Dne 3.10.2013 se uskutečnil v Kampusu Brněnské nemocnice půdní trénink a vzdělávání pro ambasadory ochrany půdy. Tématem tréninku byly přednášky na téma půdní funkce a její benefity pro člověka, současné problémy v zemědělství, degradační faktory půd, nový vývoj v zemědělství a jejich rizika, přehled existující a navrhované legislativy v ochraně půdy, nástroje

 ... více »

 

Letní škola o půdě

Dne 2. a 3.9. 2013 se v Milovech na Vysočině uskutečnila letní škola ochrany půdy. Seminář byl určen pracovníkům státních institucí, soukromých firem, výzkumných ústavů a škol, včetně studentů BC,Mgr., Ph.D. se zájmem o problematiku ochrany půdy. Cílem semináře byla problematika ochrany půdy v kontextu společné zemědělské politiky EU, prezentace institucí

 ... více »

 

Seminář pro uživatele půdy

10.července proběhl seminář v podniku konvenčního zemědělství Proagro Radešínská Svratka. Po úvodním představení podniku, který vlastní velké množství pozemků a zaměstnává cca 70 zaměstanců, proběhla exkurze farmy. Navštivily se chovné stáje a podívalo se také na bioplynovou stanici. Po exkkurzi se jelo do terénu ke dvěma připraveným půdním sondám, kde se

 ... více »

 

Archiv: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Termíny

11.5.2015
Flexibles Begrünungsmanagement im Weinbau

Familie Pamperl, 2023 Nappersdorf, Kleinweikersdorf 35

14. - 16.5.2014
ELSA & SONDAR CZ-AT Conference

Multifunction centre Lednice Château

25.6.2014
SONDAR CZ-AT Excursion

Researuch Institute for Fodder Crops, Troubsko 


 Kontaktní osoba:

Bernhard Kuderer, MSc.
Boden- und Bioenergie Netzwerk NÖ | EU
kuderer@biene-netzwerk.at

0043 676 751 33 73

 

Kontaktní osoba:

starosta Antonín Okénka
Obec Nová Lhota
starosta.novalhota@seznam.cz

0042 0724 168 208