SONDAR News

VYKEV Jihlava

V úterý 5. listopadu 2013 se uskutečnilo Regionální setkání koordinátorů ekologické výchovy a dalších zájemců ze škol a nevládních neziskových organizací z Kraje Vysočina. Setkání pořádala obecně prospěšná společnost Chaloupky ve spolupráci se Stanicí Pavlov o.p.s. pod záštitou Kraje Vysočina.

 Šedesátka pedagogů z mateřských a základních škol se v úvodu konference seznámila s nabídkou

 ... více »

 

Příklady dobré praxe

 Dne 25.10.2013 se v Náměšti nad Oslavou uskutečnil den příkladů dobré praxe. Účastníkům byly vysvětleny zásady správné zemědělské praxe orientované na důležitost kompostování a vyvarování se půdní eroze. Účastníci se dozvěděli důležitost organické hmoty v půdě a také jakými způsoby ji v půdě zachovat. Po teoretické části se vypravili do nově vznikající

 ... více »

 

Létající půdní učebna

 Dne 24.10.2013 se v Náměšti nad Oslavou uskutečnila půdní létající učebna. Účastníci se mohli mikroskopováním přesvědčit, jací živočichové můžou ukrývat pod půdním povrchem. Mohli si sami vyzkoušet jednoduché metody na určení půdních vlastností (ph test, test na dusičnany a dusičitany, test na kvalitu kompostu a řeřichový test. Byly jim vysvětleny důsledky eroze,

 ... více »

 

Archiv: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Termíny

11.5.2015
Flexibles Begrünungsmanagement im Weinbau

Familie Pamperl, 2023 Nappersdorf, Kleinweikersdorf 35

14. - 16.5.2014
ELSA & SONDAR CZ-AT Conference

Multifunction centre Lednice Château

25.6.2014
SONDAR CZ-AT Excursion

Researuch Institute for Fodder Crops, Troubsko 


 Kontaktní osoba:

Bernhard Kuderer, MSc.
Boden- und Bioenergie Netzwerk NÖ | EU
kuderer@biene-netzwerk.at

0043 676 751 33 73

 

Kontaktní osoba:

starosta Antonín Okénka
Obec Nová Lhota
starosta.novalhota@seznam.cz

0042 0724 168 208