Sondar

Stretnutie predstaviteľov SONDAR SK-AT so slovenskými starostami a zástupcami obcí v BUDMERICIACH

sondarsk-at_dsc_0010_20131029.jpg

29. októbra 2013 sa stretlo viac ako 25 zástupcov obcí a projektových partnerov SONDAR projektu v obci BUDMERICE na Slovensku. Projektových partnerov potešil veľký počet účastníkov. Následne boli odprednášané viaceré prezentácie týkajúce sa ochrany pôdy a trvalej udržateľnosti v podunajskej oblasti. Po obede sa rozprúdila živá diskusia na tému ochrany pôdy a cezhraničných projektov pre trvalo udržateľný regionálny rozvoj.
Ďakujeme za pohostinnosť a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

Program:
• Otvorenie
• Európska aliancia pre krajinu a pôdu (ELSA) a jej možnosti v ochrane pôdy na Slovensku / RNDr. Emil Fulajtár, PhD. (VÚPOP) /;
• Aktivity projektu SONDAR SK-AT /Ing. Peter Panenka , VV, š.p./;
• Povedomie o pôde a školenie Pôdnych ambasádorov / Klemens Rybaczek, združenie BIENE;
• Riešenie drenážnej schopnosti pôdy a erózie v povodí modelového územia Novej Lhoty /Doc. Ing. Dumbrovský, CSc., Technická univerzita Brno, CZ/;
• Projekt SONDAR SK-AT, Maľovanie „farbami zeme" /Ing. Michal Sviček, CSc. (VÚPOP)/;
• Projekt SONDAR SK-AT, Ochrana pôdy a legislatíva na Slovensku /RNDr. Blanka Ilavská, PhD. (VÚPOP) /;
• Pôda ako indikátor povodní /RNDr. M. Saksa, PhD. (VÚPOP) /;
• Spolupráca medzi obcami, podnikateľmi a štátnou správou v oblasti ochrany životného prostredia /Ing. Jan Vybíral, riaditeľ Biosférickej rezervácie Dolní Morava, CZ

 

Fotos © Verein BIENE

http://www.unserboden.at/files/sondarsk-at_dsc_0009_20131029.jpghttp://www.unserboden.at/files/sondarsk-at_dsc_0010_20131029.jpghttp://www.unserboden.at/files/sondarsk-at_dsc_0011_20131029.jpghttp://www.unserboden.at/files/sondarsk-at_dsc_0013_20131029.jpg
http://www.unserboden.at/files/sondarsk-at_dsc_0014_20131029.jpghttp://www.unserboden.at/files/sondarsk-at_dsc_0015_20131029.jpg

Termíny

26. & 27.3.2014
21st Conference of the Working Community of the Danube Regions

in Tulln an der Donau (Austria)

14. - 16.5.2014
ELSA & SONDAR CZ-AT Conference

in Lednice (Czech Republic)
Kontaktná osoba:

Bernhard Kuderer, MSc.

Boden- und Bioenergie Netzwerk NÖ | EU
kuderer@biene-netzwerk.at

0043 676 751 33 73

 

Zodpovedná osoba:

Peter Panenka

Vodohospodárska výstavba, š.p.
peter.panenka@vvb.sk

telefón: +421 906 31 1544
mobil: +421 903 734 405


logoslogos