Sondar

SONDAR SK-AT Záverečná konferencia v Čunove (SK)

cunovo_dsc_1079_confernce.jpg

V bratislavskej mestskej časti Čunovo sa 11. a 12. septembra konala záverečná konferencia projektu SONDAR SK-AT (Sieť pre pôdnu stratégiu v podunajskej oblasti). Toto podujatie slávnostne otvoril Ing. Štefan Adam, štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, a pani Gabriela Ferenčáková, starostka Čunova.
V rámci zamerania tohto projektu sa skúmalo prepojenie medzi pôdou a záplavami. Výsledky tohto výskumu prezentoval účastníkom podujatia Prof. Dr. Eduard Klaghofer, WPA. Výsledky tejto štúdie boli začlenené do príručky pre modelové územia nachádzajúce sa pri rieke Morave - obce Angern a Záhorská Ves. Tieto príručky boli distribuované účastníkom podujatia. Ďalšie stretnutia budú v daných modelových územiach za účelom odovzdania výsledkov projektu zúčastneným stranám a starostom.
Dr. Erwin Szlezak , Poľnohospodársky oblastný úrad, Dolné Rakúsko prednášal o rozširovaní SONDAR siete do samospráv, podnikov a poľnohospodárskej praxe v rámci Pracovného spoločenstva podunajských krajín.
Na tomto podujatí sa účastníci dozvedeli aj o vytvorení slovenského koordinačného centra pre Európsku alianciu pre krajinu a pôdu (ELSA). Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP) prevezme úlohu získavania nových členov zo Slovenska. Predseda predstavenstva Európskej aliancie pre krajinu a pôdu (ELSA), Ing. Christian Steiner pred zúčastnenými privítal VÚPOP v ELSA a poukázal na možnosti a výhody členstva v tejto aliancii. Spolu s prezentáciou výsledkov projektovej štúdie o pôdach a záplavách v modelových obciach, ďalšie obce musia byť informované aj o ELSA.
V rámci tohto mítingu bol aj workshop týkajúci sa cezhraničnej súťaže „Maľujeme farbami zeme". Početné aktivity ponúkali zaujímavé akcie pre mladých návštevníkov tohto podujatia. Okrem návštevy vtáčej rezervácie na neďalekých dunajských lúkach bol aj výtvarný seminár pod vedením Prof. Ireny Raček.
Početné bolo aj zastúpenie ďalších projektových partnerov SONDAR projektu z Maďarska a Českej Republiky čo prispelo k prezentácii silnej SONDAR siete. Na základe vynikajúcej spolupráce v SONDAR projektoch so slovenskými, maďarskými a českými partnermi už boli podniknuté kroky na zriadenie spoločnej siete v podunajskej oblasti.
Na záver prvého dňa konferencie sa uskutočnila návšteva neďalekej galérie "Danubiana" ktorú prezentoval jej riaditeľ Vincent Polakovič.
Na druhý deň tohto mítingu sa konala exkurzia. Po návšteve vtáčej rezervácie účastníci exkurzie navštívili vodnú elektráreň Gabčíkovo.
Dole môžete vidieť niektoré fotografie z tohto podujatia.


Fotos: © Verein BIENE

http://www.unserboden.at/files/cunovo_dsc_1049_confernce.jpghttp://www.unserboden.at/files/cunovo_dsc_1051_confernce.jpghttp://www.unserboden.at/files/cunovo_dsc_1053_confernce.jpghttp://www.unserboden.at/files/cunovo_dsc_1058_confernce.jpg
http://www.unserboden.at/files/cunovo_dsc_1060_confernce.jpghttp://www.unserboden.at/files/cunovo_dsc_1062_confernce.jpghttp://www.unserboden.at/files/cunovo_dsc_1063_confernce.jpghttp://www.unserboden.at/files/cunovo_dsc_1070_confernce.jpg
http://www.unserboden.at/files/cunovo_dsc_1072_confernce.jpghttp://www.unserboden.at/files/cunovo_dsc_1075_confernce.jpghttp://www.unserboden.at/files/cunovo_dsc_1079_confernce.jpghttp://www.unserboden.at/files/cunovo_dsc_1083_confernce.jpg
http://www.unserboden.at/files/cunovo_dsc_1087_confernce.jpghttp://www.unserboden.at/files/cunovo_dsc_1092_confernce.jpghttp://www.unserboden.at/files/cunovo_dsc_1098_confernce.jpghttp://www.unserboden.at/files/cunovo_dsc_1101_confernce.jpg
http://www.unserboden.at/files/cunovo_dsc_1109_confernce.jpghttp://www.unserboden.at/files/cunovo_dsc_1111_confernce.jpghttp://www.unserboden.at/files/cunovo_dsc_1112_confernce.jpghttp://www.unserboden.at/files/cunovo_dsc_1116_confernce.jpg
http://www.unserboden.at/files/cunovo_dsc_1119_confernce.jpghttp://www.unserboden.at/files/cunovo_dsc_1124_confernce.jpghttp://www.unserboden.at/files/cunovo_dsc_1127_confernce.jpghttp://www.unserboden.at/files/cunovo_dsc_1129_confernce.jpg
http://www.unserboden.at/files/cunovo_dsc_1133_confernce.jpghttp://www.unserboden.at/files/cunovo_dsc_1134_confernce.jpghttp://www.unserboden.at/files/cunovo_dsc_1135_confernce.jpghttp://www.unserboden.at/files/cunovo_dsc_1138_confernce.jpg
http://www.unserboden.at/files/cunovo_dsc_1139_confernce.jpghttp://www.unserboden.at/files/cunovo_dsc_1141_confernce.jpghttp://www.unserboden.at/files/cunovo_dsc_1150_confernce.jpghttp://www.unserboden.at/files/cunovo_dsc_1152_confernce.jpg
http://www.unserboden.at/files/cunovo_dsc_1155_confernce.jpghttp://www.unserboden.at/files/cunovo_dsc_1158_confernce.jpghttp://www.unserboden.at/files/cunovo_dsc_1162_confernce.jpghttp://www.unserboden.at/files/cunovo_dsc_1164_confernce.jpg
http://www.unserboden.at/files/cunovo_dsc_1171_confernce.jpghttp://www.unserboden.at/files/cunovo_dsc_1172_confernce.jpghttp://www.unserboden.at/files/cunovo_dsc_1174_confernce.jpghttp://www.unserboden.at/files/cunovo_dsc_1180_confernce.jpg
http://www.unserboden.at/files/cunovo_dsc_1181_confernce.jpghttp://www.unserboden.at/files/cunovo_dsc_1182_confernce.jpghttp://www.unserboden.at/files/cunovo_dsc_1185_confernce.jpghttp://www.unserboden.at/files/cunovo_dsc_1186_confernce.jpg
http://www.unserboden.at/files/cunovo_dsc_1192_confernce.jpghttp://www.unserboden.at/files/cunovo_dsc_1193_confernce.jpghttp://www.unserboden.at/files/cunovo_dsc_1202_confernce.jpghttp://www.unserboden.at/files/cunovo_dsc_1203_confernce.jpg
http://www.unserboden.at/files/cunovo_dsc_1205_confernce.jpghttp://www.unserboden.at/files/cunovo_dsc_1206_confernce.jpghttp://www.unserboden.at/files/cunovo_dsc_1210_confernce.jpghttp://www.unserboden.at/files/cunovo_dsc_1212_confernce.jpg

Termíny

26. & 27.3.2014
21st Conference of the Working Community of the Danube Regions

in Tulln an der Donau (Austria)

14. - 16.5.2014
ELSA & SONDAR CZ-AT Conference

in Lednice (Czech Republic)
Kontaktná osoba:

Bernhard Kuderer, MSc.

Boden- und Bioenergie Netzwerk NÖ | EU
kuderer@biene-netzwerk.at

0043 676 751 33 73

 

Zodpovedná osoba:

Peter Panenka

Vodohospodárska výstavba, š.p.
peter.panenka@vvb.sk

telefón: +421 906 31 1544
mobil: +421 903 734 405


logoslogos