Sondar

SONDAR SK-AT stretnutie so slovenskými starostami a zástupcami obcí v Skalici

sondar_skalica2013teaser.jpg

Dňa 18. Júla 2013 sa stretlo viac ako 30 zástupcov obcí a projektových partnerov siete SONDAR v nádhernej slovenskej obci Skalica.
Starosta obce Ing. Stanislav Chovanec privítal účastníkov seminárov projektu SONDAR. Potom nasledovali viaceré prezentácie na tému ochrana pôdy a udržateľný rozvoj v podunajskej oblasti. Po obede prebiehala živá diskusia o ochrane pôdy a cezhraničnom projekte pre udržateľný regionálny rozvoj.

Po seminári sa zástupcovia obcí mohli zúčastniť prehliadky starého mesta Skalica. Záujem o seminár bol taký veľký, že usporiadatelia mohli osloviť aj regionálnu televíziu aby o ňom podala informáciu. Na koniec odovzdali účastníci seminára na obecný úrad obraz namaľovaný pôdnymi farbami s ich podpismi.

Ďakujeme vám za vašu pohostinnosť a tešíme sa na budúcu spoluprácu!

 

_

Program:

10:00
Otvorenie / Opening
Ing. Stanislav Chovanec, primátor mesta SKALICA / Mayor of Skalica town

Pozdravenie organizátorom / Organizer greetings
Bernhard Kuderer, MSc, BIENE - Verein Boden- und Bioenergie Netzwerk NÖ/EU
Ing. Peter Panenka, Vodohospodárska výstavba, š.p.

Príležitosti a možnosti plynúce z členstva v ELSA / ELSA membership oportunities
Dipl. Ing. Christian Steiner, predseda ELSA European Land and Soil Alliance, Rakúsko a vedúci oddelenia rozvoja regiónu Dolné Rakúsko, Sankt Pölten, Rakúsko

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy ako Národné koordinačné centrum ELSA na Slovensku /
VUPOP as a National coordination centre of ELSA in Slovakia
Doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc., Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
           
Aktivity projektu SONDAR SK-AT / SONDAR SK-AT project activities
Ing. Peter Panenka, Vodohospodárska výstavba š.p., hlavný cezhraničný partner

           
Riešenie odtokových pomerov a erózie pôdy v povodí na príklade modelového územia obce Nová Lhota / Solution of drainage conditions and soil erosion in the model catchment area of village Nová Lhota
Doc. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc., Vysoké učení technické v Brne, Česká republika

12:00 -  13:00 Obed / Lunch

Aktivity organizované v Novej Lhote v rámci Európskej aliancie pre krajinu a pôdu / Activities organized in Nova Lhota in the frame of ELSA
Mgr. Antonín Okénka, starosta obce Nová Lhota, Česká republika, člen a NCC ELSA

Spolupráca obcí, podnikateľov a štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia / Cooperation of municipalities, businesses and governmental authorities in the field of environmental protection
Ing. Jan Vybíral, riaditeľ Biosférickej rezervácie Dolní Morava, o.p.s., Česká republika

 

http://www.unserboden.at/files/sondar_skalica2013dsc_0868.jpghttp://www.unserboden.at/files/sondar_skalica2013dsc_0869.jpghttp://www.unserboden.at/files/sondar_skalica2013dsc_0871.jpghttp://www.unserboden.at/files/sondar_skalica2013dsc_0872.jpg
http://www.unserboden.at/files/sondar_skalica2013dsc_0874.jpghttp://www.unserboden.at/files/sondar_skalica2013dsc_0878.jpghttp://www.unserboden.at/files/sondar_skalica2013dsc_0882.jpghttp://www.unserboden.at/files/sondar_skalica2013dsc_0883.jpg
http://www.unserboden.at/files/sondar_skalica2013dsc_0885.jpghttp://www.unserboden.at/files/sondar_skalica2013dsc_0890.jpghttp://www.unserboden.at/files/sondar_skalica2013dsc_0892.jpghttp://www.unserboden.at/files/sondar_skalica2013dsc_0895.jpg
http://www.unserboden.at/files/sondar_skalica2013dsc_0900.jpghttp://www.unserboden.at/files/sondar_skalica2013dsc_0905.jpghttp://www.unserboden.at/files/sondar_skalica2013dsc_0908.jpghttp://www.unserboden.at/files/sondar_skalica2013dsc_0914.jpg
http://www.unserboden.at/files/sondar_skalica2013dsc_0916.jpghttp://www.unserboden.at/files/sondar_skalica2013dsc_0918.jpghttp://www.unserboden.at/files/sondar_skalica2013dsc_0919.jpghttp://www.unserboden.at/files/sondar_skalica2013dsc_0921.jpg
http://www.unserboden.at/files/sondar_skalica2013dsc_0922.jpghttp://www.unserboden.at/files/sondar_skalica2013dsc_0924.jpghttp://www.unserboden.at/files/sondar_skalica2013dsc_0926.jpghttp://www.unserboden.at/files/sondar_skalica2013dsc_0927.jpg
http://www.unserboden.at/files/sondar_skalica2013dsc_0938.jpghttp://www.unserboden.at/files/sondar_skalica2013teaser.jpg

Termíny

26. & 27.3.2014
21st Conference of the Working Community of the Danube Regions

in Tulln an der Donau (Austria)

14. - 16.5.2014
ELSA & SONDAR CZ-AT Conference

in Lednice (Czech Republic)
Kontaktná osoba:

Bernhard Kuderer, MSc.

Boden- und Bioenergie Netzwerk NÖ | EU
kuderer@biene-netzwerk.at

0043 676 751 33 73

 

Zodpovedná osoba:

Peter Panenka

Vodohospodárska výstavba, š.p.
peter.panenka@vvb.sk

telefón: +421 906 31 1544
mobil: +421 903 734 405


logoslogos