Sondar

SONDAR SK-AT Meeting mit slowakischen Bürgermeistern und Gemeindevertretern in SKALICA

sondar_skalica2013teaser.jpg

Am 18. Juli 2013 traf sich über 30 Gemeindevertreter und Projektpartner des SONDAR Netzwerks in der wunderschönen Gemeinde SKALICA in der Slowakei.
Bürgermeister Ing. Stanislav Chovanec begrüßte die zahlreichen Teilnehmer des SONDAR Workshops. Danach folgten zahlreich Präsentationen zum Thema Bodenschutz und Nachhaltigkeit im Donauraum.  Nach dem Mittagessen fand eine rege Diskussion zum Thema Bodenschutz und grenzübergreifende Projekt für eine nachhaltige regionale Entwicklung statt.

Im Anschluss an den Workshop luden die Gemeindevertreter zu einer Führung durch die Altstadt von Skalica. Das Interesse an dem Workshop war sehr groß und so konnte sogar das regionale Fernsehen gewonnen werden über die Veranstaltung zu berichten. Das von den Teilnehmern unterzeichnete Erdfarben Bild  wurde zum Abschluss an die Gemeinde Skalica übergeben.

Wir bedanken uns für die Gastfreundschaft und freuen uns auf eine künftige engagierte Zusammenarbeit!

_

Program:

10:00
Otvorenie / Opening
Ing. Stanislav Chovanec, primátor mesta SKALICA / Mayor of Skalica town

Pozdravenie organizátorom / Organizer greetings
Bernhard Kuderer, MSc, BIENE - Verein Boden- und Bioenergie Netzwerk NÖ/EU
Ing. Peter Panenka, Vodohospodárska výstavba, š.p.

Príležitosti a možnosti plynúce z členstva v ELSA / ELSA membership oportunities
Dipl. Ing. Christian Steiner, predseda ELSA European Land and Soil Alliance, Rakúsko a vedúci oddelenia rozvoja regiónu Dolné Rakúsko, Sankt Pölten, Rakúsko

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy ako Národné koordinačné centrum ELSA na Slovensku /
VUPOP as a National coordination centre of ELSA in Slovakia
Doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc., Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
           
Aktivity projektu SONDAR SK-AT / SONDAR SK-AT project activities
Ing. Peter Panenka, Vodohospodárska výstavba š.p., hlavný cezhraničný partner

           
Riešenie odtokových pomerov a erózie pôdy v povodí na príklade modelového územia obce Nová Lhota / Solution of drainage conditions and soil erosion in the model catchment area of village Nová Lhota
Doc. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc., Vysoké učení technické v Brne, Česká republika

12:00 -  13:00 Obed / Lunch

Aktivity organizované v Novej Lhote v rámci Európskej aliancie pre krajinu a pôdu / Activities organized in Nova Lhota in the frame of ELSA
Mgr. Antonín Okénka, starosta obce Nová Lhota, Česká republika, člen a NCC ELSA

Spolupráca obcí, podnikateľov a štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia / Cooperation of municipalities, businesses and governmental authorities in the field of environmental protection
Ing. Jan Vybíral, riaditeľ Biosférickej rezervácie Dolní Morava, o.p.s., Česká republika

 

http://www.unserboden.at/files/sondar_skalica2013dsc_0868.jpghttp://www.unserboden.at/files/sondar_skalica2013dsc_0869.jpghttp://www.unserboden.at/files/sondar_skalica2013dsc_0871.jpghttp://www.unserboden.at/files/sondar_skalica2013dsc_0872.jpg
http://www.unserboden.at/files/sondar_skalica2013dsc_0874.jpghttp://www.unserboden.at/files/sondar_skalica2013dsc_0878.jpghttp://www.unserboden.at/files/sondar_skalica2013dsc_0882.jpghttp://www.unserboden.at/files/sondar_skalica2013dsc_0883.jpg
http://www.unserboden.at/files/sondar_skalica2013dsc_0885.jpghttp://www.unserboden.at/files/sondar_skalica2013dsc_0890.jpghttp://www.unserboden.at/files/sondar_skalica2013dsc_0892.jpghttp://www.unserboden.at/files/sondar_skalica2013dsc_0895.jpg
http://www.unserboden.at/files/sondar_skalica2013dsc_0900.jpghttp://www.unserboden.at/files/sondar_skalica2013dsc_0905.jpghttp://www.unserboden.at/files/sondar_skalica2013dsc_0908.jpghttp://www.unserboden.at/files/sondar_skalica2013dsc_0914.jpg
http://www.unserboden.at/files/sondar_skalica2013dsc_0916.jpghttp://www.unserboden.at/files/sondar_skalica2013dsc_0918.jpghttp://www.unserboden.at/files/sondar_skalica2013dsc_0919.jpghttp://www.unserboden.at/files/sondar_skalica2013dsc_0921.jpg
http://www.unserboden.at/files/sondar_skalica2013dsc_0922.jpghttp://www.unserboden.at/files/sondar_skalica2013dsc_0924.jpghttp://www.unserboden.at/files/sondar_skalica2013dsc_0926.jpghttp://www.unserboden.at/files/sondar_skalica2013dsc_0927.jpg
http://www.unserboden.at/files/sondar_skalica2013dsc_0938.jpghttp://www.unserboden.at/files/sondar_skalica2013teaser.jpg

Termine

26. & 27.3.2014
21. Tagung der ARGE Donauländer

in Tulln an der Donau

14. - 16.5.2014
ELSA & SONDAR CZ-AT Conference

in Lednice (Czech Republic)

Ansprechperson:

Bernhard Kuderer, MSc.
Boden- und Bioenergie Netzwerk NÖ | EU
kuderer@biene-netzwerk.at

0043 676 751 33 73

Bližšie Informácie k projektu:

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š.p.
Karloveská 2
842 04 Bratislava
www.vvb.sk
www.sondar.eu

Zodpovedná Osoba:

Peter Panenka
Vodohospodárska výstavba, š.p.
peter.panenka@vvb.sk

telefón: +421 906 31 1544
mobil: +421 903 734 405


logoslogos