Sondar

SONDAR Novinky

Stratégia EÚ pre Podunajský región - 4. júla 2011, Akadémia vied

eudsr_040711_10.jpg

Stratégia EÚ pre Podunajský región (EUSDR) bola predložená ku konečnému schváleniu Európskej rade 24. júna 2011. Týmto sa po takmer 20-ročnej intenzívnej príprave a diskusii začína v Podunajskom regióne oficiálna realizačná fáza tejto novej makroregionálnej stratégie EÚ. Táto stratégia EÚ sa zameriava na širokú paletu účastníkov

 ... viac »

 

SONDAR SK-AT – Úvodné stretnutie - Prezentácia v Bratislave 7. 7. 2011

SONDAR SK-AT – Úvodné stretnutie - Prezentácia v Bratislave 7. 7. 2011

V rámci projektu URBAN SMS (Stratégia manažmentu urbánnych pôd – INTERREG projekt ) pozval inštitút Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy partnera projektu SONDAR SK-AT, aby predstavil svoj projekt pred grémiom slovenských odborníkov.

Bolo

 ... viac »

 

Správa: 18. Stretnutie expertov ochrany pôdy pracovná skupina Spoločenstva podunajských krajín - 29.3. - 30.3.2011

pressebild_dlt_310311.jpg

Pernkopf: Spolupráca s krajinami dunajského regiónu prináša silné podnety k preventívnej ochrane pôdy!

St. Pölten (31.3.2011) Krajina Dolné Rakúsko je od roku 2003 členkou európskeho pôdneho spolku a kampaň "Naša pôda, stojíme o ňu" sa stala medzinárodným vzorovým príkladom pre utváranie povedomia medzi

 ... viac »

 

Archiv: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Termíny

26. & 27.3.2014
21st Conference of the Working Community of the Danube Regions

in Tulln an der Donau (Austria)

14. - 16.5.2014
ELSA & SONDAR CZ-AT Conference

in Lednice (Czech Republic)
Kontaktná osoba:

Bernhard Kuderer, MSc.

Boden- und Bioenergie Netzwerk NÖ | EU
kuderer@biene-netzwerk.at

0043 676 751 33 73

 

Zodpovedná osoba:

Peter Panenka

Vodohospodárska výstavba, š.p.
peter.panenka@vvb.sk

telefón: +421 906 31 1544
mobil: +421 903 734 405


logoslogos