Seminář pro uživatele půdy

Dne 3.7. se uskutečnila konzultace k údržbě a péči o porosty s ozeleněním v podniku ZD Němčičky. Tyto pokusy byly založeny ve dvou vinicích a meruňkovém sadu na svažitých plochách, které jsou ohrožené erozí. Ozelenění druhově bohatou bylinnou směsí má nejen protierozní funkci, ale také vytváří velké množství organické hmoty, prokypřuje a stabilizuje půdu, podporuje přirozenou půdní úrodnost, uvolňuje do půdy živiny, fixuje dusík, umožňuje tvorbu nektaru a pylu a tím podporuje užitečný hmyz, zpřístupňuje živiny. Tyto funkce jsou velmi důležité pro vytvoření stabilní, kvalitní a zdravé půdy. 

Ing. Milan Hluchý, PhD

 

 

 

  

  

Termíny

11.5.2015
Flexibles Begrünungsmanagement im Weinbau

Familie Pamperl, 2023 Nappersdorf, Kleinweikersdorf 35

14. - 16.5.2014
ELSA & SONDAR CZ-AT Conference

Multifunction centre Lednice Château

25.6.2014
SONDAR CZ-AT Excursion

Researuch Institute for Fodder Crops, Troubsko 


 Kontaktní osoba:

Bernhard Kuderer, MSc.
Boden- und Bioenergie Netzwerk NÖ | EU
kuderer@biene-netzwerk.at

0043 676 751 33 73

 

Kontaktní osoba:

starosta Antonín Okénka
Obec Nová Lhota
starosta.novalhota@seznam.cz

0042 0724 168 208