Seminář pro uživatele půdy

9. července se uskutečnil seminář na Biofarmě Sasov. Po úvodním představení farmy, jejího zaměření a vize budoucího konání, se celý den zaměřil na práci v terénu a to na 5-ti lokalitách, kde byly předem  vykopány půdní sondy. Problematika semináře se zaměřovala na otázky jako:

Zajištění produkce vlastní krmné dávky pro chov prasat při současném zajištění jejich dobrého stavu a kvality produkce s dopadem na užitkovost a zachování dobrého půdního stavu. Řešili se v hodné osevní postupy a celkový management hospodaření jednotlivých lokalit. Z následných otázek a rozboru půdy bylo farmě předloženy doporučení, které by měla dodržovat pro lepší stav pěstovaných plodin při zlepšení a zachování půdních podmínek.

Seminář probíhal od 14 do 19 hodin. Seminář lektoroval Dr. Wilfried Hartl z Bioforschung Austria.

  

Termíny

11.5.2015
Flexibles Begrünungsmanagement im Weinbau

Familie Pamperl, 2023 Nappersdorf, Kleinweikersdorf 35

14. - 16.5.2014
ELSA & SONDAR CZ-AT Conference

Multifunction centre Lednice Château

25.6.2014
SONDAR CZ-AT Excursion

Researuch Institute for Fodder Crops, Troubsko 


 Kontaktní osoba:

Bernhard Kuderer, MSc.
Boden- und Bioenergie Netzwerk NÖ | EU
kuderer@biene-netzwerk.at

0043 676 751 33 73

 

Kontaktní osoba:

starosta Antonín Okénka
Obec Nová Lhota
starosta.novalhota@seznam.cz

0042 0724 168 208