Létající půdní učebna

Dne 19. června 2013 proběhlo představení létající půdní učebny pro základní školu v Bobrové. Celá výuka probíhala v terénu v blízkosti školy. Byl vykopán půdní profil, kde byly dětem popsány jednotlivé půdní vrstvy, vysvětleny proč jsou půdy barevné. Dále jim byl vysvětlen vznik samotné půdy. Ukázány jednoduché půdní testy na určení fyzikálních a chemických vlastností půdy. Byla jim vysvětlena důležitost živočichů a rostlin v půdě.  Děti si mohli zkusit, jak se odebírají půdní vzorky, sami si změřit utuženost půdy, odchytnout si půdní živočichy pomocí exhausterů, podívat se na menší živočichy skrze mikroskopy. Dětem byla vysvětlena důležitost ochrany půdy, také s důrazem na zemědělskou půdu, zdravé potraviny a kompostování. Hodiny se zúčastnilo 16 žáků.  

 

 

  

  

Termíny

11.5.2015
Flexibles Begrünungsmanagement im Weinbau

Familie Pamperl, 2023 Nappersdorf, Kleinweikersdorf 35

14. - 16.5.2014
ELSA & SONDAR CZ-AT Conference

Multifunction centre Lednice Château

25.6.2014
SONDAR CZ-AT Excursion

Researuch Institute for Fodder Crops, Troubsko 


 Kontaktní osoba:

Bernhard Kuderer, MSc.
Boden- und Bioenergie Netzwerk NÖ | EU
kuderer@biene-netzwerk.at

0043 676 751 33 73

 

Kontaktní osoba:

starosta Antonín Okénka
Obec Nová Lhota
starosta.novalhota@seznam.cz

0042 0724 168 208