Den Země na ZŠ Mohelno

Dne 26. dubna 2013 se v rámci Dne Země konaly 2 tematické vyučovací hodiny pro žáky 3 a 5 tých tříd na ZŠ Mohelno. V první části hodiny se děti dozvěděly, proč se slaví den Země a proč by měly chránit životní prostředí kolem sebe. Byla jim vysvětlena důležitost půdy pro lidský život. Mohli se názorně přesvědčit pomocí praktických aktivit, co se v půdě všechno nachází. Ať už odumřelé či živé rostliny, semínka, živočichové a nerosty. Bylo jim názorně ukázáno, že půda není jenom jednobarevná, ale obsahuje v sobě chemické sloučeniny, které půdu obarvují do velkého množství barevných odstínů.

V druhé části hodiny se děti dozvěděli, co můžou sami udělat pro lepší životní prostředí. Například výsadbou rostlin, tříděním odpadu a kompostováním. Proběhl sněmi praktický kvíz, jaké materiály můžou třídit a házet do barevných kontejnerů. Byl jim názorně vysvětlen cyklus potravin. Od růstu rostlin po sklizeň, koupi v obchodě, vyhozením, následném kompostováním a vrácením organické hmoty zpět do půdy. 

Celého Dne Země se zúčastnilo 50 dětí. 

 

Termíny

11.5.2015
Flexibles Begrünungsmanagement im Weinbau

Familie Pamperl, 2023 Nappersdorf, Kleinweikersdorf 35

14. - 16.5.2014
ELSA & SONDAR CZ-AT Conference

Multifunction centre Lednice Château

25.6.2014
SONDAR CZ-AT Excursion

Researuch Institute for Fodder Crops, Troubsko 


 Kontaktní osoba:

Bernhard Kuderer, MSc.
Boden- und Bioenergie Netzwerk NÖ | EU
kuderer@biene-netzwerk.at

0043 676 751 33 73

 

Kontaktní osoba:

starosta Antonín Okénka
Obec Nová Lhota
starosta.novalhota@seznam.cz

0042 0724 168 208