Den Země pod Špilberkem

Organizace Lipka a Rezekvítek každý rok pořádají velkou akci pro širokou veřejnost Den Země pod Špilberkem v Brně. Akce je určená především pro děti a jejich rodiče. Návštěvníci si formou poznávacích her a aktivit získávají základní ekologické znalosti. Letošní oslavy se nesly v duchu tématu Voda pro život. Kromě informační a herních aktivit akce nabídla také ukázky tradičních řemesel, prodej regionálních výrobků, ochutnávka biopotravin, produktů fairtrade a byla obohacena také kulturním programem.

Na jednom z informačních stánků byl prezentován také projekt SONDAR. Dětem byl populárně-naučnou metodou názorně předváděn a vysvětlován pojem eroze. Celý program se skládal ze dvou pokusů:

  1. Simulace eroze s třemi různými typy porostu
  2. Rozdílné vlastnosti půdy bohaté na organickou hmotu a vyčerpané půdy

 

V prvním úkolu děti zalévaly 3 nakloněné truhlíky s travním porostem, porostem ozimu a bez porostu. Zalévání představovalo déšť na pozemku. Děti pozorovaly vyplavovanou vodu s půdními fragmenty. Z trvalého travního porostu vytékala voda téměř čirá, nedocházelo k vyplavování půdy, naopak truhlík bez porostu vykazoval největší vyplavování půdy. Truhlík s obilninou vykazoval střední vyplavování půdy. Dětem bylo vysvětlováno, jakým způsobem rostliny chrání půdu a jak lze správný způsobem hospodaření na pozemcích zabránit ztrátě půdy vodní erozí. 

V druhém pokusu byly umístěny dva trychtýře s půdou:

 a) bohatou na organické zbytky a půdní život (ornice z Březové nad Svitavou)

 b) vyčerpanou, bez živin, organických zbytků (ornice z Březové, na které byli opakovaně prováděny nádobové pokusy)

Půda bohatá na organické zbytky se po přelití („zapršení“) agregovala a půdní struktury se nerozplavovaly. Naopak vyčerpaná půda se rozplavovala a míchala s vodou. Po naklonění taková půda odtékala s vodou. V nádobách pod trychtýři, v nichž byla zachycena voda prokapaná přes půdu, bylo dětem vysvětlováno, jak půda může působit jako vodní filtr.

 

Termíny

11.5.2015
Flexibles Begrünungsmanagement im Weinbau

Familie Pamperl, 2023 Nappersdorf, Kleinweikersdorf 35

14. - 16.5.2014
ELSA & SONDAR CZ-AT Conference

Multifunction centre Lednice Château

25.6.2014
SONDAR CZ-AT Excursion

Researuch Institute for Fodder Crops, Troubsko 


 Kontaktní osoba:

Bernhard Kuderer, MSc.
Boden- und Bioenergie Netzwerk NÖ | EU
kuderer@biene-netzwerk.at

0043 676 751 33 73

 

Kontaktní osoba:

starosta Antonín Okénka
Obec Nová Lhota
starosta.novalhota@seznam.cz

0042 0724 168 208